અરવલ્લી

અરવલ્લી જિલ્લો બાયડ, ભિલોડા, ધનસુરા, માલપુર, મેઘરજ અને મોડાસા એમ કુલ 6 તાલુકાનો બનેલ છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં 694 જેટલાં ગામડાં આવેલા છે. અમરેલી જિલ્લાનો કુલ વિસ્તાર 3,217 ચો. કિ.મી. છે. જ્યારે અંદાજીત વસ્તી 2 લાખથી વધુ છે

અરવલ્લી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક મોડાસા છે. આ જિલ્લો ગુજરાતના ઉત્તર ભાગમાં આવેલ અરવલ્લી પર્વતમાળામાં બનેલ છે. આ નવા જિલ્લાનું નામ પણ અરવલ્લીની પર્વતમાળા ઉપર જ પાડવામાં આવ્યું છે. અહીં મોટાભાગની વસ્તી આદિવાસી ભીલોની છે. વિશ્વવિખ્યાત શામળાજીનું મંદિર આ જિલ્લામાં આવેલ છે અને જ્યાં કાર્તિકી પૂનમના દિવસે મોટો મેળો ભરાય છે.

Explore Gujarat

About Gujarat