Dictionary

આરતી

અર્થ
થાળી કે આરતિયામાં ઘી કે તેલની વાટ કે વાટો સળગાવી દેવમૂર્તિ સમક્ષ વર્તુલાકારે ફેરવવાની ક્રિયા. (૨) આરતી ઉતારવાનું સાધન, આરતિયું