Dictionary

રામદેપીર

અર્થ
જોધપુરના પ્રદેશમાં પોકરણ જતાં રણૂજા નામનું સ્થાન છે ત્યાં જન્મેલા એક સંત (જેનો 'ભગતનો સંપ્રદાય' મારવાડ અને ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં વ્યાપક છે.) (સંજ્ઞા.)