Dictionary

વલભી

અર્થ
ઢળતું છાપરું, છજું. (૨) ભારવટિયું. (૩) ગોહિલવાડમાં આવેલી એક વખતની બંદરવાળી સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતની મૈત્રકકાલીન રાજધાની. (સંજ્ઞા.) (આજના 'વળા'ના સ્થાનનું અત્યારે 'વલભીપુર' નામ કરી લેવામાં આવ્યું છે.) (સંજ્ઞા.)