Gujarati eBooks

Latest eBooks

Jindagi Kai Rite Jivsho
Shashikant Shah
PDF : 1.40 MB
Download
Vichaaryatra
Vallabh Italiya
PDF : 1.35 MB
Download
Lilo Chokro
Anjali Khandvala
PDF : 309. MB
Download

Top 3 Books

Ek Dhabkar Tara Namno
Daksha Seta Kaapadiyaa
PDF : 0.38 MB
Download
Rojinda Rogo
Shoban Vasani
PDF : 59.7 MB
Download
Divya Aushdhi- Bhag 2
Shoban Vasani
PDF : 73.9 MB
Download

Showcase

Arogya Sutra
Shoban Vasani
PDF : 27.0 MB
Download
Sunday eMahefil Issue 301 to 325
Uttam Gajjar
PDF : 2.34 MB ePub : 2.42 MB
Download
Sunday eMahefil Issue 26 to 50
Uttam Gajjar
PDF : 4.67 MB ePub : 0.95 MB
Download