General Knowledge Quiz

પારસીઓ પોતાનું વતન છોડીને ગુજરાતના કયા બંદરે ઊતર્યા હતા?

નહેરુ લિટરસી ઍવૉર્ડ કયા ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર કામગીરી માટે આપવામાં આવે છે?

હરિયાળી ક્રાંતિ' શબ્દ કયા ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ કે ઝડપી વિકાસ માટે પ્રયોજાય છે?

સહજાનંદ સ્વામીનું મૂળ નામ શું હતું?

દેશમાંના ભાવો કરતાંયે ઓછા ભાવે વિદેશમાં વસ્તુનું વેચાણ કરવું પડે તેવી સ્થિતિને શું કહે છે?