General Knowledge Quiz

શ્રીકૃષ્ણ અવસાન પામ્યા તે સ્થળ ક્યા નામથી ઓળખાય છે?

રાણકદેવી પોતાના પતિ રાખેંગાર પાછળ કયા સ્થળે સતી થઈ હતી?

ગુજરાતના કયા રાજવીને સમ્રાટ અશોક સાથે સરખાવવામાં આવે છે?

મૂળરાજે શરૂ કરેલા સિદ્ધપુરના રુદ્રમહાલય (રુદ્રમાળ)નું બાંધકામ કોણે પૂરું કરાવ્યું હતું?

ગુર્જરોની રાજધાનીનું નામ શું હતું?