Ukhana

સુગંધી હીણાં ફૂલ, જેની પાંખડી હજાર;
અનેક રંગ થાય જે છે તૂરાનો શણગાર

તમારો જવાબ

હથોડાના ખાતી માર, રહું ઘર હું સોની ને લુહાર,
મુજ વિણ ઘડાય ન ધાર, શણગારનો છે મુજમાં ઠાઠ

તમારો જવાબ

નરકની દીકરી, તેજબાઈ નામ;
પહેરે પટોળાં ને ભાંગે છે ગામ

તમારો જવાબ

નરનારી સૌ કોઈ ધરે, કાન પકડીને વાતો કરે,
પ્રેમે પ્રેમે ચુમી કરે, પણ બેઉ ભેગા ન મળે

તમારો જવાબ

ગોળ ગોળ ફરતી જાય, ફરતી ફરતી ગાતી જાય;
ઘણા દાણા ખાય, પણ તેનું પેટ ન ભરાય

તમારો જવાબ