Author's Book

ગુજરાતી ભાષાના અચૂકથી વાંચવા યોગ્ય પુસ્તકો નીચે મુજબ છે.
ક્રમ પુસ્તક લેખક પ્રકાશક વિભાગ
1શ્રેષ્ઠ ઉમાશંકરનિરંજન ભગતગુર્જર પ્રકાશનચયન
2 33 કાવ્યોનિરંજન ભગત રવાણી પ્રકાશનકાવ્યસંગ્રહ
Explore Gujarat

Book Authors

Book Category