Author's Book

ગુજરાતી ભાષાના અચૂકથી વાંચવા યોગ્ય પુસ્તકો નીચે મુજબ છે.
ક્રમ પુસ્તક લેખક પ્રકાશક વિભાગ
1ગુજરાતનો અમર વારસો શ્રેણીઅજાણઆર. આર. શેઠઅન્ય
2ગ્રામચેતનાની નવલિકાઓઅજાણગુર્જર પ્રકાશનસંચય શ્રેણી
3ફાધર વાલેસની આત્મકથાઅજાણગુર્જર પ્રકાશનઆત્મકથા
4બાળસાહિત્ય - જીવરામ જોશીઅજાણગુર્જર પ્રકાશનઅન્ય
5બાળસાહિત્ય - બકોર પટેલઅજાણગુર્જર પ્રકાશનઅન્ય
6વિજયગુપ્ત મૌર્યઅજાણ-અન્ય
Explore Gujarat

Book Authors

Book Category