બા રિટાયર થાય છે

કલાકાર (Cast) : પદ્મારાણી (Padmarani), અલીરઝા નામદાર (Aliraza Namdar), માનસી પટેલ (Mansi Patel)  

દિગ્દર્શક (Director) :  સંજય ગોરડિયા (Sanjay Goradia)

Explore Gujarat

Gujarati Movies

Gujarati Natak