Kavita

Add Your Entry

અમો ને તમો

Author: Nirav Vyas

Date: 20-01-2016   Total Views : 286

ઇશ તણી બુક ની કહાની અમો ને તમો,
આ જીંદગી ની નીશાની, અમો ને તમો.

 

ઇ તો એક જ છે ઉપર, નામે ફાંટા પાડ્યા
કરનાર બધી છેડખાની, અમો ને તમો

 

વજીર ભલે ગમે તેમ ચાલતો, ચેસ માં
ગોઠવી દેશુ એક રાણી, અમો ને તમો

 

ત્યાં સુધી પહોંચવાની વાર સે ખાલી,
વાદળે નીચોવી લેશુ પાણી, અમો ને તમો

 

જાહેર માં પડઘાતી ચીસો સાંભળી લેશુ,
પછી વાતો કરીશુ છાની, અમો ને તમો

.
nirav

 

Most Viewed Kavita

Most Viewed Author