Kavita

Add Your Entry

તારું હસવું સપનાઓ રચી જાય છે

Author: Hitendra Vasudev

Date: 25-03-2016   Total Views : 387

અરમાનો અંતરમા જ રહી જાય છે,
સપનાઓ પાંપણમાં શમી જાય છે.

વાદળી વરસ્યા વગર વહી જાય છે,
ને આંખડી તરસી સુકાય જાય છે.

તારું હસવું મને તો ગમી જાય છે,
તારું હસવું સપનાઓ રચી જાય છે.

Most Viewed Kavita

Most Viewed Author