Kavita

Add Your Entry

હેતલ

Author: Jigar Ganatra

Date: 17-08-2019   Total Views : 27

મારા નીર્ધાર નો આધાર તું, 
મારા વિચાર નો આહાર તું.   
 
મારા કર્મ નો સહકાર તું, 
મારા મર્મ નો સહભાગ તું.  
 
મારી આઁખોંનું દ્રિશ્ય તું,
મારી પાંખો નું વેગ તું   
 
મારા સ્પર્શનું સંવેદ તું,  
મારા સાદ નો નાદ તું.   
 
મારા અક્ષ નું પ્રત્યક્ષ તું, 
મારા  લક્ષ્ય નું સત્યક્ષ તું.  
 
 
મારા ધૈર્યની સંયમતા તું,
મારી ધૂન ની સરગમતા તું.   
 
મારા જીવનની મહેતલ છે તું,
આ જીગર ની હેતલ છે તું.   
 
 

Most Viewed Kavita

Most Viewed Author