પ્રિય મિત્રો,
આજના માહિતીના તકનીકી યુગમાં બ્લોગ એ વૈશ્વિક વાચકો સુધી અવનવી માહિતીઓ પહોંચાડવાનું સરળ અને સુગમ માધ્યમ છે. ‘ગુજરાતીલેક્સિકોન’ તેના http://blog.gujaratilexicon.com બ્લોગ થકી ભાષાને લગતી અવનવી માહિતીઓ તેના વાચકસમૂહ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપ સૌને પણ ‘ગુજરાતીલેક્સિકોન બ્લોગ’ની મુલાકાત લેવાનું ભાવભર્યું નિમંત્રણ છે. આવો, આજે જ ગુજરાતીલેક્સિકોન બ્લોગની મુલાકાત લો અને તમારા અમૂલ્ય પ્રતિભાવો અમને જણાવો. નીચે દર્શાવેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ‘ગુજરાતીલેક્સિકોન બ્લોગ’ની મુલાકાત લઈ શકાશે.
http://blog.gujaratilexicon.com/
ગુજરાતીલેક્સિકોન સાઇટ ઉપર આવેલી અવનવી રમતોથી આપ સુપેરે પરિચિત છો. આપે ‘હેન્ગમેન’ રમત વિશે સાંભળ્યું હશે. અમે અમારા ‘ગેમ વિભાગ’માં આવી જ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષાની હેન્ગમંકી નામની રમત આપ સૌ માટે રજૂ કરી છે. આ રમત રમવા માટે અથવા બીજી રીતે કહીએ તો કયો શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે તેનું અનુમાન કરવા માટે આપને 10 વિકલ્પો આપવામાં આવે છે. ગુજરાતીભાષાના જે શબ્દો આપવામાં આવે છે તે શબ્દો કાના-માત્રા-હ્રસ્વ કે દીર્ઘ ‘ઈ–ઊ’ સિવાયના એટલે કે સરળ અને સાદા શબ્દો હશે. ચાલો ત્યારે, આ રસપ્રદ હેન્ગમંકી રમવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરીએ..
http://www.gujaratilexicon.com/game/kids-corner/kidsgame/hangmonkey/

ગુજરાતીલેક્સિકોન ટીમને info@gujaratilexicon.com ઉપર મેલ કરી સંપર્ક સાધી શકો છો અથવા 079- 40049325 ઉપર ફોન કરી સંપર્ક કરી શકો છો

Arnion Technologies - Arnion Technologies aims to leverage the emerging and contemporary technology innovations with its creative insights and ingenuity to create world-class awe-inspiring digital solutions for the customers.