સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" ‘મા’નો અર્થ દુનિયાની બધી ભાષામાં મા જ થાય છે "

રવિન્દ્રનાથ ટાગોર
Gujaratilexicon