'અજ્ઞાત' ના સુવિચાર

" જીવનમાં તક ચૂકી જવી આપણું સૌથી મોટું નુકસાન છે "

અજ્ઞાત

" જીવનમાં દુ:ખ આવી પડે ત્યારે રડવું નહીં, તેનાથી માર્ગ નીકળતો નથી, પરંતુ હસીને મનને સ્થિર કરી માર્ગ કાઢવો જોઈએ "

અજ્ઞાત

" જીવનમાં ફક્ત એક સારી વ્યક્તિનો સાથ હોય તો આખી જિંદગી જીવી જવાય છે, પણ ક્યારેક તે સારી વ્યક્તિની શોધમાં જ આખી જિંદગી વીતી જાય છે "

અજ્ઞાત

" જીવનમાં વધુ પડતી લાલચ પણ ચેપી રોગની બીમારી જેવી હોય છે "

અજ્ઞાત

" જીવનસંગ્રામમાં દરેક ક્ષેત્રોમાં રામાયણ અને મહાભારત મોજુદ છે, જો તમને રામ અને કૃષ્ણ બનતા આવડે તો વિજય તમારો જ છે "

અજ્ઞાત

" જુઠના અસંખ્ય રૂપો હોય છે, જ્યારે સત્યનું ફકત એક જ રૂપ હોય છે "

અજ્ઞાત

" જે આકર્ષક અને સુંદર છે, તે હંમેશાં શ્રેષ્ઠ નથી હોતું, પરંતુ જે શ્રેષ્ઠ છે તે હંમેશાં સુંદર હશે "

અજ્ઞાત

" જે આપણી સમક્ષ બીજાની નિંદા કરતો હોય તે બીજા સામે આપણી પણ નિંદા કરશે "

અજ્ઞાત

" જે કામ ઉપાયથી થઈ શકે છે, તે પરાક્રમથી થઈ શકતું નથી. "

અજ્ઞાત

" જે ઘરની અંદર જ મનમેળ ના હોય, તે બહારની મુસીબતોનો સામનો કરી શકતું નથી "

અજ્ઞાત

" જે જ્ઞાન ભોળપણ છીનવી લે તે બોજરૂપ છે. જે વિલક્ષણતાનું વિશેષણ લગાવે તે જ્ઞાન બોજરૂપ છે. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિમાં અહંકાર ઊભો કરે તે જ્ઞાન બોજરૂપ છે. જે પોતાની સાથે આનંદની પળો ન લાવે તે જ્ઞાન બોજરૂપ છે. જે ઈર્ષાથી મુક્ત ન કરી દે તે જ્ઞાન બોજરૂપ છે "

અજ્ઞાત

" જે ટેવો આપણને મુશ્કેલીમાં મૂકતી હોય તેના પર દૃઢ નિશ્ચય દ્વારા કાબૂ મેળવી લેવો જોઈએ. "

અજ્ઞાત

" જે દૃઢ નિશ્ચયી છે, તે દુનિયાને પોતાના બીબામાં ઢાળી શકે છે "

અજ્ઞાત

" જે નિશ્વિતને છોડીને અનિશ્ચિતતા પાછળ ભાગે છે, તે નિશ્વિતને પણ ગુમાવી દે છે "

અજ્ઞાત

" જે પરિવારમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થતો નથી ત્યાં લક્ષ્મી બિરાજે છે "

અજ્ઞાત

" જે પોતાના જ્ઞાનાનુસાર વર્તન કરે તે જ વિદ્વાન "

અજ્ઞાત

" જે પોતાના મોં અને જીભ પર કાબૂ રાખે છે તે પોતાના આત્માને દુ:ખમાંથી બચાવે છે "

અજ્ઞાત

" જે પોતાની જાતને સુખી નથી માનતો તે ક્યારે સુખી નથી થતો "

અજ્ઞાત

" જે બાબત થકી સમાજમાં આનંદ પ્રસરતો હોય તેને સંઘરી રાખવાને બદલે જનસમુદાયમાં ખુલ્લી રાખવી જોઈએ "

અજ્ઞાત

" જે બીજા માટે જીવવા માગે છે, તેને ક્યારેય નિરાશા નથી મળતી "

અજ્ઞાત