Shayri

Add Your Entry

જોતા જ કોઈ ગમી જાય તો શું કરવું,

Author: Deval Talati

Date: 13-01-2015   Total Views : 1341

જોતા જ કોઈ ગમી જાય તો શું કરવું,
પણ એને પસંદ કરી જાય કોઈ બીજું તો શું કરવું,
પણ જયારે કોઈ જિંદગી સાથે રમી જાય તો શું કરવું ??

-=મરઝી=-

Most Viewed Shayri

Most Viewed Author