Shayri

Add Your Entry

ઈશ્વરને પામવા

Author: Hitendra Vasudev

Date: 09-07-2015   Total Views : 472

ઈશ્વરને પામવા ભક્તિ ને ભાવ જોઈએ,
એક નિખાલસ સ્વભાવ જોઈએ,
ખેતર સમા જીવનમા સંસ્કારોની વાવ જોઈએ,
સત્યના સમુદ્રમા ટકી શકે તેવી નાવ જોઈએ.

Most Viewed Shayri

Most Viewed Author