Shayri

Add Your Entry

ગુજરાતી શાયરી

Author: Hitendra Vasudev

Date: 11-01-2016   Total Views : 439

જીવનમાં સમયની સાથે ચાલવું પડે છે,

જે નામંજુર હોય તે જ કરવું પડે છે,

રોવાનો અધિકાર પણ

નથી આપતું આ જગત,

ક્યારેક લોકોને બતાવવા માટે

હસવું પણ પડે છે. . .

Manu Chandaria

 

 

Most Viewed Shayri

Most Viewed Author