શ્રદ્ધાંજલિ

" આદરણીય સ્વજનશ્રી,
અમારી આ ભારે મુશ્કેલીઓની પળ વેળા તમારા દિલસોજીના સંદેશાઓએ અમને પારાવાર બળ આપ્યું છે. અમે સહૃદય આભારી છીએ. સમગ્ર ગુજરાતીલેક્સિકોન પરિવાર તેમ જ આંદોલન માટે રતિકાકા ઉત્સાહ અને પ્રેરણાના સ્રોત હતા. એમને પિછાણનાર દરેકના હૃદયને એમણે જીતી લીધા હતા. એમની ખોટ સદાય રહેશે, અને તે પૂરવી અસંભવ થવાની છે.
આ વસમા સમયે તમારા વિચારોમાં અમને સામેલ રાખ્યા તેમ જ અમારી પડખે તમે સતત ઊભા રહ્યા તેથી અમને ખૂબ રાહતકારી લાગ્યું છે.
ઓશિંગણભાવ "

ગુજરાતીલેક્સિકોન ટીમ

" RIP....Prabhu aapni Pavitra atma ne shanti arpe....Om Shanti.. "

Arvind

" Heartily condolence to departed soul of late Sh. Ratilal Sir. His Toil towards the building up of Gujarati Lexicon gave us the best out of anything. Because of his long vision and work towards his dream, he gifted us priceless thing which is worth to everyone specially to Gujarati's. May his soul rest in peace. "

Hiren Tankariya

" Thank you for Coming up with this great idea of Gujarati Lexicon.com which helps us lot of Gujju people over overseas and locally.GOD BLESS YOU, and RIP "

Jatin

" Ratikaka ne salam "

Mahesh

" Tame aamaru goirav cho, Amo apna jivankal ne yaadgar shabharnu banavi, Aapni kandareli kedi par chalvano vinram prayas kari shakiye Tevi prabhu pase prathna kariye chiye "

Sanghavi jyoti

" hates off "

manish

" Wish you get born again to serve gujarati society and take it to the whole world... "

Akshay Patel

" જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતીલેક્સિકોન, ત્યાં ત્યાં વસે રતિકાકા.....zindabad "

iqbal bhuta

" Mr. Ratilal will live 10000000 year in the web. "

Tejas

" "Salute" to late Shree Ratilal Chandaria! Whatever he has done for Gujarati community online at his age is truly commendable and sets an example for youngsters that if you have a dream and desire to do something, you can do it! Rest in peace! "

Khagesh Pathak