કંકુ

રજૂઆતનું વર્ષ (Film Release Year) : 1969

દિગ્દર્શક (Director) :  શાંતિલાલ રાઠોડ (Shantilal Rathod) 

કલાકારો (Cast) : પલ્લવી મહેતા (Pallavi Mehta), કિશોર જરીવાલા (Kishore Jariwala), કિશોર ભટ્ટ (Kishor Bhatt), અરવિંદ જોષી (Arvind Joshi), કૃષ્ણકાન્‍ત (Krishnakant)

આ ફિલ્મની પટકથા જાણીતા ગુજરાતી લેખક પન્નાલાલ પટેલની વાર્તા ‘કંકુ’ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મની અભિનેત્રીને ઈ.સ. 1969ના શિકાગો આંતરરાષ્ટ્રિય ફિલ્મ મહોત્સવમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો પુરસ્કાર મળ્યો. આ ફિલ્મને ઈ.સ. 1970માં શ્રેષ્ઠ પ્રાદેશિક ફિલ્મ તરીકેનો રાષ્ટ્રિય પુરસ્કાર પણ મળ્યો. 

Explore Gujarat

Gujarati Movies

Gujarati Natak