-ક

Type :

suf.

Pronunciation :

Meaning :

added to interrogative word gives it a sense of indefiniteness.

No Type Pronunciation Meaning
1 suf.

added to interrogative word gives it a sense of indefiniteness.

Related Proverbs :
Word Meaning
કડવી વેલના બધા કડવા As the tree is, so is the fruit
કડવું ઓસડ મા જ પાય Only a well wisher gives an unsavory advice
કડવું ઔષધ મા જ પાય Bitter pills may have better effect
કથા સાંભળી ફૂટ્યા કાન તોય ન આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન Black stones will never turn white
કપટ ત્યાં ચપટ Evil to him, who evil thinks
View All >>

Interactive Games

General Knowledge Quiz

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં મદદરૂપ થતી, સામાન્ય જ્ઞાન વધારતી અને અબાલ-વૃદ્ધ સૌને રમવી પસંદ રમત એટલે જનરલ નોલેજ ક્વિઝ.

Hang Monkey

9 પ્રયત્નની અંદર કયો શબ્દ આપેલ છે તે શોધી અને બંદરને ફાંસીના માંચડે ચઢાવતાં અટકાવો. આ રમત અંગ્રેજી અને ગુજરાતી એમ બન્ને ભાષા માટે રમી શકાશે.

Word Search

આડા ઊભાં ગોઠવાયેલા શબ્દોમાંથી સાચો શબ્દ શોધતી ગુજરાતી ભાષાની ઓનલાઇન રમાતી પ્રથમ રમત એટલે વર્ડ સર્ચ.

Latest Ebook

Recent Blog

GL Projects